Co to jest certyfikat ECVO?

Co to jest certyfikat ECVO?

O certyfikatach ECVO słyszało w Polsce wciąż niewielu właścicieli psów i kotów. Tematem warto jednak się zainteresować, gdyż badanie, które wykonuje się w celu wystawienia tego rodzaju dokumentu, pozwala zdiagnozować wiele dziedzicznych chorób okulistycznych. To szczególnie ważne w przypadku zwierząt rasowych z predyspozycjami do występowania szeregu schorzeń oczu o podłożu genetycznym. Co więcej – uzyskanie tego certyfikatu w niektórych przypadkach będzie wręcz niezbędne! O jakich sytuacjach mowa? Co warto wiedzieć o certyfikacie ECVO?

ECVO to skrót od European College of Veterinary Ophthalmologists, czyli Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych. To jedyna organizacja specjalizująca się w dziedzinie okulistyki zwierzęcej oficjalnie uznawana przez Europejską Radę Specjalizacji Weterynaryjnych. ECVO nadaje specjalne uprawnienia lekarzom weterynarii, dzięki którym mają oni prawo przeprowadzać specjalne badania oczu u psów i kotów pod kątem chorób wrodzonych i dziedzicznych. Na bazie tego weterynarze ci wystawiają diagnozowanym zwierzętom stosowne certyfikaty, które stanowią poświadczenie ich wzorowego stanu zdrowia oczu.

Jak wygląda proces uzyskania certyfikatu ECVO?

Certyfikat ECVO uzyskuje się poprzez przeprowadzenie specjalnego badania okulistycznego. Wykonuje się je bez znieczulenia i bez konieczności wykonania wcześniej tradycyjnej diagnostyki krwi. Badanie dzieli się na dwie części. Pierwsza polega na ocenie odruchów neurookulistycznych i przedniego odcinka oka, druga na ocenie wnętrza gałki ocznej. Całość zajmuje łącznie około 20 minut i jest całkowicie bezbolesna.

Do zbadania gałki ocznej niezbędne jest podanie zwierzęciu kropli na rozszerzenie źrenic. Z tego względu między wspomnianymi etapami badania występuje więc około 15-minutowa przerwa. Powiększenie źrenic utrzymywać się może później przez około 12 godzin. W żaden sposób nie powinno to przeszkadzać zwierzęciu w normalnym funkcjonowaniu.

Czasem badanie to poszerzone jest o gonioskopię, czyli specjalnego rodzaju diagnostykę mającą na celu sprawdzić predyspozycje zwierzęcia do zachorowania na jaskrę. Co ważne – o konieczności rozszerzenia badania o gonioskopię należy uprzedzić weterynarza, zanim ten poda zwierzęciu krople rozszerzające źrenice.

Po badaniu lekarz wypełnia specjalny dokument, zawierający szczegółowe wnioski z przeprowadzanych działań diagnostycznych. Jeśli zwierzę jest zdrowe, otrzymuje certyfikat ECVO.

Po co starać się o certyfikat ECVO?

Dokument ten jest niezwykle ważny, a wręcz niezbędny, gdy dane osobniki z predyspozycjami do dziedziczenia chorób oczu mają zostać dopuszczone do działań hodowlanych. Uzyskanie certyfikatu ECVO stanowi potwierdzenie, że w przypadku danego psa lub kota nie występuje żadne schorzenie tego rodzaju. To z kolei zwiększa szanse na to, że potomkowie przebadanego osobnika nie będą mierzyć się z takimi problemami zdrowotnymi w przyszłości.

Kiedy badanie należy powtórzyć?

Certyfikat ECVO nie jest przyznawany dożywotnio. Badania trzeba powtarzać co roku. Wszystko ze względu na fakt, że niektóre choroby mogą pozostawać w ukryciu i uwydatnić się dopiero na późniejszym etapie życia zwierzęcia.

O czym trzeba pamiętać?

Jeśli chce się uzyskać certyfikat ECVO, należy na badania zgłosić się do weterynarza, który posiada uprawnienia do wystawienia takiego dokumentu. Koniecznie trzeba więc tę kwestię sprawdzić. Liczba lekarzy w naszym kraju mogących wystawić certyfikat jest krótka, więc niewykluczone, że w celu jego zdobycia konieczna będzie podróż do innego, często oddalonego od miejsca zamieszkania miasta. Informacje o tym, kto wykonuje badania z certyfikatem ECVO łatwo można znaleźć w sieci.

Artykuł powstał przy współpracy z Centrum Okulistyki Weterynaryjnej Eyevet Wrocław: https://eyevet.pl/pl